Председатели на постоянни комисии

Публикувана на Сряда, 22 Януари 2020 09:26
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 13427
Големина на шрифта

            Председатели на постоянни комисии  към Общински съвет-Тополовград за мандат 2019-2023 година:

 

1. Васил Иванов Сяров-Председател на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол.

2. Кера Иванова Спирова-Председател на Постоянна комисия по образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности, вероизповедания, здравеопазване и социална политика.

3. Наско Ангелов Стоянов-Председател на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа,транспорт, опазване на околната среда, благоустрояване и комунални дейности .

4. Янко Атанасов Илиев-Председател на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, местно самоуправление и регионална политика, земеделие и гори.