За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Обяви

Покажи брой 
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС от Община Тополовград за ИП:ПУП-Парцеларен план за осигуряване на връзка между общински пътища и достъп до долмен"Начеви чеири" и ПУП-ПРЗ в землището на с.Хлябово,общ.Тополовград
Уведомително писмо от ЕСО-ЕАД относно осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибиране на селскостопанската реколта
ИП от Динко Радев Костадинов : „Почистване на храстова и дървесна растителност в ПИ с идентификатор № 49219.31.31 с НТП"Нива",землище с.Мрамор,общ.Тополовград,ЕКАТТЕ 49219, № по предходен план 031031, с цел ползване на имота по предназначение”
Списък на имотите с НТП "пасище, мера" и "ливада" определени за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г. на територията на Община Тополовград
ИП от "Агро-Стил 97"ЕООД за обект:Регистрация на животновъден обект по чл.137 от ЗВМД за отглеждане на говеда с капацитет 200 броя",местност"Низините",землище Тополовград
На 23 и 24.04.2020 г. ще бъде извършено третиране на зелени площи на град Тополовград срещу кърлежи и насекоми
ИП от "Карат-Стоянови"ООД ,гр.Тополовград за обект "Преустройство/смяна на предназначението/ на съществуващо котелно помещение в малка винарска изба",находящ се в Промишлена зона"Изток",УПИ II,гр.Тополовград,обл.Хасково
Инвестиционно предложение от З.П.Георги Иванов Георгиев"Сграда-телчарник в поземлен имот №37407.22.19", находящ се в с.Княжево общ.Тополовград обл.Хасковска
Обява от ЦСРИ-гр.Тополовград
Обява от ЕТ „АСТРО-ЯН- ЯНКО ГЕОРГИЕВ" за третиране на посеви от пшеница, ечемик и рапица срещу брашнеста мана и плевели в землището на с. Княжево и с. Синапово

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1036462
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
2848
2374
5222
1027487
8652
10004
1036462

Вашето IP: 62.210.188.218
Час: 2021-03-08 16:35:52

Времето в Тополовград

opak