Warning: Creating default object from empty value in /home/tpgrad/public_html/modules/mod_swmenufree/functions.php on line 1851
За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Обяви

Покажи брой 
ИП от "Био Ронико"ЕООД за изменение наПУП-план за регулация и застрояване на УПИ IV-264, УПИ III-264,УПИ IX-266, УПИ X-266,УПИ II-263,кв.3 по ПРЗ на с.Каменна река,общ.Тополовград,обл.Хасково
ИП от "Готмилк"ЕООД за изготвяне на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за "Изграждане на козеферма" в с.Радовец в УПИ XII-258 и УПИ XI-258,кв.48 по КП на с.Радовец,общ.Тополовград,обл.Хасково
Протокол за разпределение на пасища,мери и ливади за стопанската 2020/2021г.
ИП от Георги Матанов "Почисване на дървесна и храстова растителност на поземлени имоти с Н.Т.П."Нива" и "Ливада"в землище с.Българска поляна
Налагане на наказание"Обществено порицание" 18.06.2020г.
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС от Община Тополовград за ИП:ПУП-Парцеларен план за осигуряване на връзка между общински пътища и достъп до долмен"Начеви чеири" и ПУП-ПРЗ в землището на с.Хлябово,общ.Тополовград
Уведомително писмо от ЕСО-ЕАД относно осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибиране на селскостопанската реколта
ИП от Динко Радев Костадинов : „Почистване на храстова и дървесна растителност в ПИ с идентификатор № 49219.31.31 с НТП"Нива",землище с.Мрамор,общ.Тополовград,ЕКАТТЕ 49219, № по предходен план 031031, с цел ползване на имота по предназначение”
Списък на имотите с НТП "пасище, мера" и "ливада" определени за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г. на територията на Община Тополовград
ИП от "Агро-Стил 97"ЕООД за обект:Регистрация на животновъден обект по чл.137 от ЗВМД за отглеждане на говеда с капацитет 200 броя",местност"Низините",землище Тополовград

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

988455
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
86
924
6234
979193
5771
35922
988455

Вашето IP: 114.119.138.32
Час: 2020-12-03 09:34:08

Времето в Тополовград

opak