ИП от "Балкан Агро ПДК" ЕООД :"Почистване на храстова и дървесна растителност в имот за производствени нужди, в регулационните граници на с.Устрем,обш.Тополовград УПИ II-680, кв.14 а по ПУП на с.Устрем

Публикувана на Петък, 22 Януари 2021 14:29
Написана от Община Тополовград
Посещения: 33
Големина на шрифта

ИП от "Балкан Агро ПДК" ЕООД :"Почистване на храстова и дървесна растителност в имот за производствени нужди, в регулационните граници на с.Устрем,обш.Тополовград УПИ II-680, кв.14 а по ПУП на с.Устрем

Уведомление за инвестиционно предложение-изтегли стр.1

                                                                                            стр.2

                                                                                            стр.3

Обява-изтегли