За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Обяви

Покажи брой 
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от 04.06.21г.
Прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия.
Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади
Решение №ХА-20П/2021 г. на Директора на РИОСВ-Хасково, за прекратяване на започнатото производство по уведомление за ИП за "Отглеждане на 100 бр. говеда " в ПИ с идентификатор: 65156.34.12 по КККР на с. Сакарци, общ. Тополовград с възложител Динко Петков
Протокол от 17.02.2021 г. на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската между заявители за землище с. Устрем
ОТ 22.02.2021 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗОБНОВЕН ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ
З А П О В Е Д № ПО-09-4-2/05.02.2021 г. гр. Хасково за одобрени споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ
Покана за откриваща пресконференция по Проект №BG16M1OP002-2.009-0031-C01”Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в Община Тополовград
ИП от "Балкан Агро ПДК" ЕООД :"Почистване на храстова и дървесна растителност в имот за производствени нужди, в регулационните граници на с.Устрем,обш.Тополовград УПИ II-680, кв.14 а по ПУП на с.Устрем

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1093043
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
306
761
4720
1071765
25087
40320
1093043

Вашето IP: 40.77.167.19
Час: 2021-04-17 17:38:16

Времето в Тополовград

opak