За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Община Тополовград обявява конкурс за длъжността”ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - гр. ТОПОЛОВГРАД”

Големина на шрифта

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

   О Б Щ И Н А   Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40, 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закон за културното наследство и съгласно Заповед № 735/07.11.2016 год. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - гр. ТОПОЛОВГРАД” с

Място на работа: Исторически музей гр. Тополовград: обл. Хасковска, общ. Тополовград, гр. Тополовград, ул. „България” № 31

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношение – трудово, със срок на назначаване 5 (пет) години.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.

Професионален опит минимум 3 (три) години в съответното професионално направление;

Специфични изисквания: да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса - по документи и защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей - гр. Тополовград за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление за участие

2.Документ за самоличност (копие)

3.Документ за трудов стаж (копие)

4.Професионална автобиография

5.Документ за завършено образование (копие)

6.Свидетелство за съдимост

7.Писмена концепция за дейността и развитието на Исторически музей - гр. Тополовград за период от 5 (пет) години, като подробно е разработена първата.

Концепцията следва да бъде разработена в обем до 10 страници, в 9 екземпляра.

Основни акценти в структурата на концепцията:

-  анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;

- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

-  етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - гр. Тополовград се подават от кандидатите в отделни пликове, окомплектовани по следния начин:

1.В плик 1, който е запечатан се представят всички документи, описани в раздел ІІІ, т. 1., т. 2., т. 3., т. 4., т. 5. и т. 6.

            Плика съдържа надписите: Документи за „Конкурс за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - гр. Тополовград”, трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и e-mail (ако има такъв).

       2.В плик 2, които е непрозрачен, запечатан и ненадписан се представя писмената разработка на тема: „Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр. Тополовград за период от 5 (пет) години”, като подробно е разработена първата, в 9 екземпляра.

            Срок за подаване на документите: 30 дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса.

            Място на подаване на документите:

            Документите се подават всеки работен ден до 13.12.2016 год. включително, от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа в Информационния център, който се намира в сградата на Общинска Администрация: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1.

                 Документите се подават лично, по начина, описан по горе от кандидатите или от упълномощено лице, което представя изрично, нотариално заверено пълномощно, а служителят от Общинска Администрация, приел документите ги регистрира и издава входящ номер, дата, час на постъпване.

За справки и допълнителна информация:

тел. 0470/5-29-09, г-жа Р. Дешлиева – Директор на Дирекция „УЧРАО”.

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1264776
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
292
282
2036
1260686
8587
23121
1264776

Вашето IP: 207.46.13.166
Час: 2021-10-23 14:29:16

Времето в Тополовград

opak