ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Тополовград

Публикувана на Понеделник, 15 Април 2019 13:38
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 65
Големина на шрифта

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/ 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.topolovgrad.net

 

 

 

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Тополовград във връзка с

произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019г. с Указ № 53/19.03.2019г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 24/22.03.2019г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”, Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден” във връзка с провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК на територията на община Тополовград. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Срещата ще се проведе на 16.04.2019г. /вторник/ от 12,00ч. в сградата на общинска администрация Тополовград, пл. „ Освобождение” 1, Заседателната зала на Общински съвет Тополовград, етаж III.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

  1. Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя  пълномощно, подписано от представляващия/те партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК.

 

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Тополовград www.topolovgrad.net -   е създадена секция ИЗБОРИ -- ИЗБОРИ ЗА ЕП, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

С уважение,

 

БОЖИН БОЖИНОВ

Кмет на Община Тополовград