Начало

Заповед № 150/26.03.2020 г. на Кмета на Община Тополовград

Категория: Новини
Публикувана на Четвъртък, 26 Март 2020 14:30
Написана от Община Тополовград
Посещения: 38
Големина на шрифта

 

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          

 

З А П О В Е Д

№ 150/26.03.2020 г.

гр. Тополовград

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1.   1.Изменям Заповед № 133/13.03.2020 г., 134/14.03.2020 г., 135/16.03.2020 г.,138/16.03.2020., 140/16.03.2020 г., 144/18.03.2020 г., 146/21.03.2020 г, като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.

 

   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Второстепенните разпоредители с бюджетни средства на Община Тополовград, кметове на кметства, РУ – Тополовград при ОД на МВР – Хасково и служителите на общинска администрация Тополовград.

 

   Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на община Тополовград.

    

  Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник - кметовете на община Тополовград.

 

           

 

БОЖИН БОЖИНОВ /П/

Кмет на Община Тополовград