Начало

Проведе се публично обсъждане на проектобюджета на Община Тополовград за 2020 година

Категория: Новини
Публикувана на Четвъртък, 02 Януари 2020 10:13
Написана от Тонка Славкова
Посещения: 107
Големина на шрифта

  proektobudjet 1

 Проектната финансова рамка на Община Тополовград представи кметът Божин Божинов. В залата присъстваха председателят на Общинския съвет Силвия Георгиева, заместник-кметът Антоанета Палазова, секретарят Антоанета Димитрова, главният счетоводител Кирил Киров, служители от Общинската администрация. Към обсъждането на най-важния финансов документ на Общината не прояви интерес нито един общински съветник, кмет и кметски наместник. Не присъстваха и граждани.

   Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и цели не само да информира, но и да се вземе предвид мнението на гражданите, местните структури, организации, за съставянето, приемането и изпълнението му. За съжаление, това не се случи. Разгледаха се само писмените предложения, мнения и препъръки на някои кметства, които се свеждат до искания за почистване, осигуряване на технически пособия, ремонт на улици и други благоустройствени мероприятия.

  През 2020 година в проектният си вид бюджетът предвижда размер 9 479 958 лв / без наличностите по сметка в края на годината./ Като държавна субсидия за ДДД в общината ще постъпят 6 081 858 лв, за издръжка местни дейности трансфер 1 664 100. Целевата субсидия за капиталови разходи ще е 630 700 лв. Предвидените средства за зимно поддържане и снегопочистване са 97 900 лева.

proektobudjet 2