Начало

Спечелен проект

Категория: Новини
Публикувана на Четвъртък, 15 Август 2019 12:51
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 149
Големина на шрифта

logoОбщина Тополовград

 

Проект „Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Тополовград”

 

На 02.07.2019 г. между Община Тополовград и Фонд „Социална закрила“ се подписа договор за съвместна дейност № РД04-69/02.07.2019 г. за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Тополовград”

Целта на проекта е да се осигури благоприятна среда за предоставяне на социални услуги в общността, чрез закупуване на

обзавеждане и оборудване за кухненския блок на Домашен социален патронаж.

В кухнята се приготвя храна за потребителите на Домашен социален патронаж за територията на гр. Тополовград и 7 населени места и ползвателите на социалната услуга „Топъл обяд”.

Ползватели са 150 лица, които ползват социалната услуга „Домашен социален патронаж” и 70 лица ползващи социалната услуга „Топъл обяд”.          

Целевата група са деца и младежи, хора с увреждания и възрастни хора.  

 

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1. Информация и публичност

Дейност 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител

Дейност 3. Доставка и монтаж на оборудване.

Дейност 4. Организация и управление на проекта.

 

Общата стойност на проекта е 29 832,00 лв. Отпуснатите финансови средства от Фонд „Социална закрила“ са в размер на 26 848.80 лв. и собствен принос 10 % от Община Тополовград - 2 983,20 лв. за реализиране на проекта.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 5 месеца.