Начало

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК Тополовград

Категория: Новини
Публикувана на Понеделник, 12 Август 2019 14:51
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 188
Големина на шрифта

 

logo

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А     Т О П О Л О В Г Р А Д

гр.Тополовград 6560, пл.”Освобождение”№ 1, тел. 0470/5-21-40, 5-22-80; факс 0470/5-41-57

e-mail: oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

изх.№ 46-00-18/12.08.2019г.

 

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ” БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ ДПС”

ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за състава на Общинска избирателна комисия, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Съгласно чл. 75 от Изборния кодекс във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. , Кметът на Община Тополовград Ви кани на

консултация за съставяне на Общинска избирателна комисия.

            Консултацията ще се проведе на 19.08.2019г. /понеделник/ от 10.00 часа в сградата на Община Тополовград, пл.“Освобождение“1, Зала на Общински съвет Тополовград, етаж III.

Моля, в деня на консултацията да представите всички необходими документи съгласно чл. 75, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК, а именно:

 

 

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 от Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК).

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ОИК. За членове на ОИК се назначават лица, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и са с висше образование, имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към датата 26 април 2019г. включително и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, съгласно Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Тополовград -  www.topolovgrad.net е създадена секция ИЗБОРИ-- ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

С уважение,

 

БОЖИН БОЖИНОВ

Кмет на Община Тополовград