Начало

Запознаха фермерите с новото Ръководство за устойчиво управление на пасищата в полза на царския орел

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 19 Април 2017 11:15
Написана от Тонка Славкова
Посещения: 277
Големина на шрифта

sreshta BDZP

   Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция. Документът бе представен на Информационна среща в Тополовград, организирана от Българското дружество за защита на птиците, на 12 април. На нея Едита Дифова – специалист по агроекология обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ през програмния период на ОСП 2014-2020 г.

  Ръководството позволява да се осигури помощ на земеделските стопани, които изпълняват поети ангажименти по ПРСР. То ще е от полза и за проверяващите служители на място.

  Информацията е от особена полза за земеделските стопани от тополовградска община, която е Земя на царския орел.