Начало

Препоръки от РСПБЗН-Тополовград за недопускане на пожари през летния сезон 2016г

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 20 Юли 2016 08:49
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 1585
Големина на шрифта

    

  Уважаеми граждани ,

 Отново е лято и отново започват да се покачват дневните температури . В този летен период на горещини и засушаване се повишава и риска от възникването на пожари и запалвания. Въпреки строгите мерки целящи повишаване на пожарната безопасност през летния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Наглед безобидни  запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка.В тази връзка Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Тополовград се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на общината да не се допуска запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи; Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост; да не се допуска паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар; да не се пали огън на открито във ветровито време.

   Вследствие засушаването не са редки запалванията на сухи треви в междублоковите пространства на жилищните комплекси. Тези наглед безобидни запалвания могат да нанесат големи щети на паркирани в близост автомобили или постройки с различно предназначение и да доведат до сериозни пожари.

           В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112.

           На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

 

         Пожарната опасност през летния сезон до голяма степен е свързана с кампанията по прибирането и складирането на зърното и фуражите. Това се обуславя от участието на много хора, селскостопанска и друга техника. Житните култури и голяма част от тревите са изсъхнали, има неприбрана слама, сено и други фуражи. Всяка небрежност може да причини възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари. Високите дневни температури и преобладаващия в много случаи силен вятър създават предпоставка за бързото разпространение на огъня в житните масиви. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника и гори.

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;

2. използването на открити огнеизточници.

Не трябва да се пуши при преминаване край житни масиви и да се изхвърлят през прозорците неизгасени цигари и клечки кибрит по време на движение на моторни превозни средства.

Напомняме Ви отново, че паленето на стърнища е ЗАБРАНЕНО!!!

- Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

- В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.)

- Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти, защото те са едни потенциални причинители на пожарите в житни и горски масиви, поради небрежност.

- Да не се палят стърнища, сметища или други отпадъци около селскостопанските имоти, горски масиви и вилни зони; Повишена пожарна опасност се крие и в хвърлянето на недобре изгасени цигари при преминаване покрай сухи треви или край засети земеделски площи. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

- Да не се позволява на деца да играят с кибрит или други запалителни средства.

- Не забравяйте, че от запалвания в земеделските земи, пасища и др., много често пожарът се разпространява изключително бързо в горите! Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че фронтът на пожара често променя посоката си (вследствия на вятъра и турболентните въздушни течения при пожар). Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност.

- За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.

   Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

   При откриване на признаци на запалвания и пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на сигнал на тел. 112 или най – близкото управление на МВР.

 

                                                   Началник РСПБЗН Тополовград