Начало

МИГ - Тополовград получи съдебна регистрация

Категория: Новини
Публикувана на Четвъртък, 31 Март 2016 10:39
Написана от Любов Узунова
Посещения: 934
Големина на шрифта


EВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

С Решение №27 от 28.03.2016 година по фирмено дело № 10/2016 година, Ямболски окръжен съд вписа  в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група-Тополовград“ със седалище и адрес на управление гр. Тополовград ул. „Драма“ № 3.

Предприети са необходимите стъпки от страна на Управителния съвет на МИГ-Тополовград за вписване на сдружението в  Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.