Начало

Започва прием на Заявления за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади

Категория: Новини
Публикувана на Понеделник, 29 Февруари 2016 15:29
Написана от Любов Узунова
Посещения: 1488
Големина на шрифта

Община Тополовград съобщава на всички лица, проявяващи интерес за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, че в срок от 01.03.2016 г. до 10.03.2016 г. включително, следва да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до Кмета на Община Тополовград. На база подадени заявления комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината ще извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на животновъдите, отговарящи на изискванията на ЗСПЗЗ и те ще могат да сключат договори с Общината без търг или конкурс за срок от 5 /пет/ стопански години.

Необходимият пакет документи по образец: Заявление, Приложение 1, Приложение 2 и Декларация можете да получите от Информационен центар - ОбА-Тополовград или да изтеглите от тук, като кликнете върху изписаните названия на документите. Списък – Приложение съдържащ пълно описание на имотите и годишна наемна цена за всяко землище са публикувани на интернет страницата на Общината в категория „Обяви, търгове, концесии, конкурси”. За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Антоанета Христова - мл. експ. "Селско стопанство и търговия" на тел: 0885 30 52 43