Начало

Насрочена е дата за Учредително събрание за създаване на "МИГ - Тополовград"

Категория: Новини
Публикувана на Понеделник, 29 Февруари 2016 14:00
Написана от Любов Узунова
Посещения: 740
Големина на шрифта

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

На 02.03.2016 г. в Общински информационен център "Терзиева къща", от 14:00 часа ще се проведе Учредително събрание за създаване на "Местна инициативна група - Тополовград".

То ще се състои в изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и сключен тристранен договор между Община Тополовград, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие „Раплащателна агенция” № РД50-164/ 07.12.2015 г.