Начало

Проведоха се Информационни семинари във връзка с учредяването на МИГ –Тополовград

Категория: Новини
Публикувана на Вторник, 02 Февруари 2016 15:49
Написана от Тонка Славкова
Посещения: 1459
Големина на шрифта


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Четири Информационни семинари по проект 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на тема „Процес за изготвяне на стратегия за водено от общностите местно развитие” се проведоха в селата – Сакарци, Мрамор и два в Тополовград. Семинарите предизвикаха интерес сред присъстващите - представители на стопанския и нестопанския сектор, на неправителствени организации, служители от Общинската администрация, земеделски производители, търговци и други граждани.

Лекторът Георги Митев - експерт – консултант по подготовката за изготвяне на стратегия за Водено от общностите местно развитие, обясни къде може и къде не може да се прилага подхода ВОМР. Той запозна присъстващите със същността и структурата на Стратегията за ВОМР и подходът за развитието му, с възможностите, изискванията и предимствата. Експертът говори и за идентифицирането и анализа на нуждите, обясни и за еднофондовото и многофондовото финансиране. Той се спря още на необходимостта от изготвяне на анализ на състоянието, който да обоснове проблемите в развитието на територията на потенциалната МИГ. Г-н Митев наблегна на необходимостта от добрата информираност, която цели да убеди безпристрастния наблюдател, че е налице важна потребност. В рамките на семинарите лекторът се спря и на избора на мерки, допустимите разходи, бeнефициенти, бюджет и др.

 

Важен фактор за създаването на обективна и ясна концепция на Стратегията за развитие на територията на МИГ-Тополовград е активността на местното население.