Начало

За недопускане на пожари в домовете ни през отоплителния сезон РСПБЗН – Тополовград препоръчва

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 13 Януари 2016 14:33
Написана от Любов Узунова
Посещения: 1835
Големина на шрифта

1. Не използвайте нестандартни и саморъчно направени отоплителни уреди!

2. Не претоварвайте ел. инсталацията и не подсилвайте електрическите предпазители. Никога не оставяйте включени ел. уреди без наблюдение!

3. При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

4. Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.

5. Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.

Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

6. При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво спазвайте следните изисквания: отстояние от горими предмети не по-малко от 50 см.; стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали; задължително поставяне на негорима подложка; стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Зиданите печки /камини/ трябва да бъдат монтирани/изградени върху негорима основа.

7. Проверявайте изправността на комините в сградата и не допускайте използването на комини с открити фуги към помещенията и подпокривните пространства. Почиствайте ги периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) от налепи и сажди – не използвайте леснозапалими течности и материали като нафта, бензин, гума, нафталин и др. Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали. Горимите конструкции /дървени мебели, ламперии, каси на врати, покривни обшивки и др./ трябва да са на поне 10 см. разстояние от коминните тела. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре– проверявайте ги и ако мазилката е напукана или паднала, я възстановете.

8. Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).

9. Пепелта и сгурията изхвърляйте на пожарообезопасени места.

10. Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угаси докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване.

11.Спазвайте правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене. Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят! Въглищата складирайте най-много до 2 метра височина на отделни купчини.

12. Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.

13. Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

14. С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутана е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството.

15. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай не извършвайте чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане.

16. Профилактиката, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред.

17. Изисквайте от търговците при покупка на отоплителни уреди да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

19. Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!

20. Укрепете добре всички отоплителни уреди, поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

 

При възникване на пожар, първото действие на всеки трябва да е подаване на сигнал на тел. 112, след което може да се пристъпи към гасене на пожара с подръчни средства, но не с риск за живота. Организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора и ценно имущество.

В задимени помещения се движете полунаведени или пълзешком покрай стените, като се опирате в тях. Притиснете плътно до устата и носа намокрена кърпа или парче плат. При пожар или задимяване в стаята, търсете децата под легла, в гардерoби и други места, където могат да се скрият. Ако пътищата за евакуация са силно задимени и има опасност да пострадате, не излизайте от жилищата си. Влезте в банята, уплътнете добре с мокър памучен или вълнен плат вътрешната страна на вратата, пуснете душа, и при необходимост застанете под него.